Bio piscines i bio estanys naturals

català | castellano

Les piscines i estanys naturals

Les piscines naturals van sorgir com una evolució dels estanys ornamentals per a la jardineria, com es va aconseguir una transparència absoluta en els recursos de filtració, va fer viable l’ús d’aquests sistemes en les piscines. Encara que hi ha països que de sempre han utilitzat els embassaments ornamentals com a bany, no es fins fa 10 anys que no s’ha aconseguit una qualitat de transparència de l’aigua prou eficient com per ser comparada amb la de les piscines tractades amb clor.
Ara podem dir que no només son tan transparents com les piscines tractades amb clor si no que son més saludables, al no alterar la mortaldat cel—lular de la pell, doncs no compartim l’espai de bany amb els productes agressius que eliminen i degraden els residus i que també ho fan amb la pell, a demés s’integra de manera natural en el entorn del paisatge, permeten compartir l’aigua amb els seus habitants usuals. També atrauen als ocells i esquirols, que venen a beure aigua, sense que això els hi sigui una trampa mortal, com ho han estat fins ara les piscines convencionals.

imatge piscina

Disseny

Les piscines naturals permeten una diversitat de dissenys molt gran, amb els únics requisits de tenir un salt d’aigua, una zona de regeneració amb graves i plantes, i una zona de bany que lluny de ser requisits limitadors, el que ens dona es una gran gama de formes possibles en las que podem jugar. Donar-hi un volum, ens permet aprofitar els desnivells de manera constructiva donant-te-li moviment a l’aigua i poder escoltar-la, també podem afegir-hi plantes. Coses que fins ara no han tingut mai cap rellevància el la construcció de les piscines i que sempre han esdevinguts problemàtics, a l’hora d’integrar la nostra piscina al jardí.

imatge piscina

Qualitat i salubritat de l’aigua

La qualitat de l’aigua d’aquestes piscines estan garantides en quan els sistemes aeròbics de descomposició son equilibradors orgànics del Ph, amb la qual cosa el Ph es regula de manera natural, i no hem d’intervenir en el procés de regulació.
Aquest sistema no ha oblidat la higiene bacteriana, i l’aigua es depura i s’esterilitza de manera automàtica fent passar tot el volum d’aigua per un filtre de llum ultraviolada cada hora, de manera que l’aigua queda neta de bactèries en suspensió o coliformes ( amb capacitat de moviment, ja que la capacitat de moviment d’una bactèria es molt petita, i es superada per la corrent generada ) al igual que les larves de mosquits o altres insectes, doncs aquest sistema no ajuda a la proliferació d’aquests insectes. Les úniques bactèries que hi trobem son les que viuen fixades en els filtres, graves i pedres, que son les responsables de depurar l’aigua a traves de les seves membranes microscòpiques.

imatge piscina

Medi ambient

En Habitat i paisatge, ens sentim molt compromesos amb el medi ambient de manera que intentem que es nostres serveis tinguin a veure amb la sensibilització i la integració dels nostres elements amb la natura, actualment estem en contacte amb diferents iniciatives per la recuperació d’espècies autòctones, com la de la truita comú, el cranc de riu o el tritó, ja que els centres actuals depenen de l’aigua dels rius, quedant a la mercè de possibles contaminants sobtats de l’aigua, que transmeten malalties als peixos, per la qual cosa s’està estudiant la possibilitat de fer servir aquestes piscines d’aigua confinada, per controlar adequadament la composició de l’aigua.
Alguns clients ens han ofert les seves piscines per tirar endavant aquest projecte, però no es podria fer servir pel bany, ja que nosaltres també som molt sovint portadors de malalties com l’afanomicosi fong responsable del decreixement de la població de crancs autòctons.De totes maneres, disposem de peixos, que segons ens han comentat els especialistes, serien interessants de poder tenir confinats en aquestes piscines com a control.

imatge piscina
tornar ↑